Công ty KTCN Đồng Tâm

Hệ thống Thông gió và Lọc không khí (COVID-19)

Hệ thống Thông gió và Lọc không khí (COVID-19)

Hệ thống Thông gió và Lọc không khí (COVID-19)

Không gian chung trong nhà làm tăng nguy cơ lây truyền COVID-19 một cách đáng kể

Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy COVID-19 chủ yếu lây lan qua các giọt dịch lớn từ hơi thở cũng
như các hạt bụi nhỏ khi thở ra được gọi là khí dung

Chúng có thể tồn tại ở không gian trong nhà trong thời gian dài, đặc biệt nếu không gian bị kín và thông gió kém

Tại sao phải thông gió cho không gian trong nhà?

 Những ai nên làm theo hướng dẫn này?

Tài liệu hướng dẫn thông gió lọc khí trong các sự kiện

Các bước thực hiện cải thiện hệ thống thông gió và lọc không khí

1. Yêu cầu sử dụng khẩu trang

2. Tăng cường sự trao đổi không khí ngoài trời

3. Nâng cấp hệ thống thông gió cơ học hiện có

4. Cài đặt Máy làm sạch không khí Di động

5. Các cân nhắc khác

Áp dụng nhiều biện pháp phù hợp cho từng hệ thống thông gió và lọc khí

Nên áp dụng các nguyên tắc thông gió và lọc không khí thích hợp với hệ thống của quý vị

Kết luận

Tài liện được sưu tầm: who.int, epa.gov, ashrae.org,…

Bài viết liên quan:

Exit mobile version