Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

 • dtengineering.vn phải có trách nhiệm làm đúng chất liệu, thiết kế mà hai bên đã thống nhất trong hợp đồng.
 • Khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán đúng theo hợp đồng đã quy định.
 • Khách hàng phải có trách nhiệm duyệt bản vẽ phối cảnh và bản vẽ kỹ thuật, trong trường hợp dtengineering.vn thi công đúng với kích thước của bản vẽ nhưng không lắp đặt được sản phẩm do nguyên nhân khách quan như:

Bảo hành

 • dtengineering.vn phải đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị theo đúng chủng loại điều kiện kỹ thuật đã nêu trong báo giá đính kèm.
 • dtengineering.vn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các công việc được giao, đảm bảo sự bền vững và chính xác của các vật liệu thi công.
 • Thời hạn bảo hành: dtengineering.vn bảo hành sửa chữa miễn phí các hạng mục mà dtengineering.vn thi công (nếu có hỏng hóc do lỗi kỹ thuật của dtengineering.vn) cho khách hàng trong vòng 12 tháng.
 • Thời hạn bảo trì: dtengineering.vn có trách nhiệm bảo trì các hạng mục thi công (có tính phí) khi khách hàng có yêu cầu sau khi thời hạn bảo hành chấm dứt.

Chính sách xử lý khiếu nại

 • Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
 • Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
 • Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được.
 • khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Điều khoản chung

 • Hợp đồng cũng như tất cả các tài liệu, thông tin có liên quan đến hợp đồng nhà thầu sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.
 • Hai bên có trách nhiệm thực hiện hợp đồng trên nguyên tắc hợp tác, tự nguyện, trung thực, tuân thủ các qui định của pháp luật liên quan, những bổ sung, điều chỉnh (nếu có) phải được sự đồng ý của cả hai và được thể hiện bằng văn bản.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại và phải chịu phạt vi phạm hợp đồng, mức phạt theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trong bất kỳ giai đoạn nào từ khi ký hợp đồng này thì số tiền đã thanh toán cho bên B sẽ không được hoàn trả lại.
 • Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai bên bàn bạc thống nhất giải quyết trên nguyên tắc hợp tác, thiện chí, hai bên cùng có lợi. Trường hợp phương pháp hòa giải không thành công thì một trong hai bên có quyền khởi kiện lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.