Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất trong công đoạn phun bi làm sạch, nhưng chất lượng hạt mài rất quan trọng đối với hiệu quả dài hạn của hệ sơn phủ được sử dụng.
Mức độ ngấm bẩn bề mặt từ công đoạn phun bi làm sạch có thể rất khác nhau ngay cả chỉ sử dụng một loại hạt mài.
Ngấm bẩn từ hạt thép là không thể tránh khỏi và thường không gây bất lợi, nếu hạt thép bị nhiễm chất bẩn, thì sẽ có ngấm bẩn bề mặt.

Hạt thép sạch được đánh giá tiêu chuẩn trong làm sạch bề mặt
Hạt thép sạch được đánh giá tiêu chuẩn trong làm sạch bề mặt

Làm sao biết hạt mài bị ô nhiễm

 • Các nhà sản xuất hạt mài có thể đã thực hiện phân tích trong phòng thí nghiệm cho sản phẩm, nhưng không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn SSPC về hạt mài
 • Quan trọng hơn là họ không để ý đến tình trạng hiện tại của hạt mài:
  1. Vận chuyển
  2. Lưu trữ.
  3. Làm sạch hạt mài có thể ảnh hưởng đến độ sạch của hạt mài.
 • Những chất gây ô nhiễm này có thể không được chú ý
  1. Dầu được chuyển vào lớp thép nền có thể gây ra khuyết tật lớp màng (ví dụ, mắt cá) và có khả năng ảnh hưởng đến độ bám dính của lớp sơn lót.
  2. Muối hòa tan trong nước chuyển lên bề mặt có thể làm tăng tốc độ rỉ sét trở lại, phồng rộp thẩm thấu, ăn mòn dưới màng sơn và hỏng lớp phủ sớm.

Tiêu chuẩn độ sạch hạt mài nào nên được sử dụng?

Trong bốn tiêu chuẩn mài mòn SSPC, mỗi tiêu chuẩn có các yêu cầu khác nhau

  • Dựa trên phân loại hạt mài nhưng giống hệt nhau
  • Kiểm soát chất lượng đối với hàm lượng dầu và các chất gây ô nhiễm hòa tan trong nước.

SSPC-AB 2 yêu cầu thêm tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm

  • Độ sạch để giúp đảm bảo thiết bị làm sạch hạt mài hoạt động tốt
  • Hỗn hợp hạt mài vẫn có kích thước phù hợp.

SSPC-AB 4 yêu cầu thử nghiệm thường xuyên hơn

  • Ít nhất ba thử nghiệm chất gây ô nhiễm tan trong nước tại các thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian 8 giờ.
Phân loại hạt mài trong làm sạch bề mặt
Phân loại hạt mài trong làm sạch bề mặt

Nếu thống số làm sạch không chỉ định về độ sạch hạt mài

 • Thông số kỹ thuật dự án có thể không chỉ rõ độ sạch hạt mài
 • Các tiêu chuẩn phun bi làm sạch bằng của SSPC (ví dụ: SSPC-SP 10 Near-white Metal Blast Cleaning; SSPC-SP 6 Commercial Blast Cleaning, v.v.).
 • Các tiêu chuẩn phun bi làm sạch bao gồm cả yêu cầu trực tiếp và gián tiếp.
  1. Yêu cầu trực tiếp:là mức độ làm sạch; ví dụ, SSPC-SP 10 cho phép diện tích không làm sạch tối đa 5%.
  2. Có một số yêu cầu gián tiếp, bao gồm:
   • Loại bỏ ô nhiễm dầu mỡ trước khi phun bi làm sạch, theo SSPC-SP 1
   • Độ sạch khí nén được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D4285
   • Độ sạch hạt mài, theo Tiêu chuẩn hạt mài SSPC (AB)

Kết luận

 • Vì vậy, ngay cả khi thông số kỹ thuật của dự án không đề cập cụ thể đến độ sạch hạt mài, nó sẽ tự động được đề cập khi tiêu chuẩn phun bi làm sạch bằng hạt mài SSPC được chỉ định
 • Như vậy độ sạch của hạt mài là một yêu cầu gián tiếp
 • Hãy để các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn bạn

Bài viết liên quan: