COVID-19, những mối lo ngại mới xuất hiện mỗi ngày, đặc biệt là đối với những người sử dụng lao động với các dịch vụ  đặc biệt là các ngành thực phẩm và đồ uống.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Tập trung vào các nhóm người bạn cần bảo vệ (hoặc được bảo vệ) – nhân viên và khách hàng của bạn.

Các bước bảo vệ cá nhân để phòng chống Covid-19
Các bước bảo vệ cá nhân để phòng chống Covid-19

Các biện pháp thúc đẩy làm việc

 • Sắp xếp thời gian làm việc của họ và
 • Nghỉ giữa giờ hạn chế chen chúc vào hành lang và phòng vệ sinh chật chội
 • Cung cấp cho công nhân đủ cơ hội hoặc thời gian để rửa tay
 • Công nhân được nghỉ phép khi họ bị ốm và thiết lập các khoản thanh toán tiền thưởng khuyến khích người lao động đi làm
 • Thực hiện kế hoạch kiểm tra và theo dõi liên lạc, những người có thể đã tiếp xúc với vi-rút

Tổ chức đo thân nhiệt cho người lao động

 • Tổ chức ra quy định bắc buộc phải đo thân nhiệt trước khi vào làm việc kể cả khách hàng.
 • Thực hiện khai báo y tế các thông tin cá nhân, đối với người nghi ngờ hoặc có triệu chứng: ho, sổ mũi, cảm,…
 • Thực hiện giãn – giữ khoảng cách giữa mọi người với nhau trong tổ chức.
 • Tổ chức, tuyên truyền, tập huấn các biện pháp phòng vệ Covid-19 cho tập thể lao động.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp.

Buộc chúng ta phải kề vai sát cánh

 1. Vệ sinh tay khi công nhân rời khỏi dây chuyền sản xuất và vào khu vực chung.
 2. Điều chỉnh thời gian bắt đầu công việc, giờ ăn trưa và giờ nghỉ để thúc đẩy sự xa cách xã hội.
 3. Cung cấp khoảng cách đầy đủ trong giờ nghỉ và phòng ăn trưa.
 4. Vệ sinh ngày càng tăng, cứ sau hai giờ trong nhà máy.
 5. Dựng các hàng rào nhựa trong suốt dọc theo dây chuyền sản xuất để tách các nhân viên làm.

Kết luận

 • Giãn cách xã hội, mặt nạ, rửa tay và làm sạch bề mặt thường xuyên
 • Bảo vệ nhân viên, còn bảo vệ khách hàng
 • Hoàn thành một cách nhất quán, tạo cho nhân viên và khách hàng sự tin tưởng
 • Khi hướng dẫn được cải thiện và phù hợp hơn với các nhu cầu cụ thể của ngành
 • Điểm quan trọng nhất ở đây là việc xem xét và thực hiện hướng dẫn chu đáo cho nhân viên
 • Quyết tâm ngăn chặn tốt nhất sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc

Bài viết liên quan: