Phòng phun sơn tiêu chuẩn cần chú ý những quy định những yêu cầu an toàn khi chuẩn bị và tiến hành sơn. Tổ chức và thực hiện các quá trình phải theo quy định của TCVN 2288 : 1978

Quá trình sơn phải đảm bảo an toàn

 • Chuẩn bị bề mặt vật sơn: Cạo rỉ, tẩy sơn cũ, khử dầu, bồi đắp chỗ bị gỉ ăn mòn
 • Phun quét các loại vật liệu sơn kể cả việc chuẩn bị pha chế sơn
 • Cọ rửa, sạch các thùng lường, thùng chứa, các thiết bị sơn, dụng cụ và phương tiện bảo vệ
 • Sấy khô màng sơn và làm chảy sơn bột để tạo màng
 • Gia công bề mặt màng sơn (mài, đánh bóng)
Làm sạch bề mặt rỉ, bụi trước khi đưa vào phòng phun sơn
Làm sạch bề mặt rỉ, bụi trước khi sơn

II. Khi sơn phải loại trừ khả năng cháy, nổ trên các thiết bị bên trong lẫn ngoài nơi sản suất.

 1. Ồn, rung và siêu âm phát sinh trong quá trình chuẩn bị bề mặt vật được sơn
 2. Hệ thống hút Bụi và Khí hoạt động
 3. Nhiệt độ của sơn, dung môi rửa và khử dầu mỡ, của hơi và khí, các phần trên thiết bị và vật được sơn
 4. Độ ẩm, nhiệt độ và sự lưu chuyển của không khí ở chỗ tiến hành sơn.
 5. Các bức xạ tử ngoại, hồng ngoại, alta, bêta, gama, rơnghen phát sinh khi thiết bị sơn điện hoạt dộng
 6. Chuyển động của máy và những bộ phận chuyền động của thiết bị sơn không được bảo vệ, sự di chuyển của vật được sơn
 7. Thành phần độc hại trong các loại sơn ảnh hưởng đến sức khoẻ con người
 8. Các tia sơn xì ra do thiết bị sơn bằng áp lực bị hở
 9.  Những phần dẫn điện không được bảo vệ trên thiết bị chuẩn bị bề mặt
 10.  Sự ion hoá không khi ở khu vực sơn điện
 11. Cường độ điện trường và điện tích tĩnh điện phát sinh khi tiến hành sơn trong điện trường tĩnh điện, khi chuyển sơn theo đường ống, khi khuấy, rót và phun sơn

Đồng thời phải loại trừ hoặc làm giảm các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất đến giới hạn cho phép.

Ngoài bạn xem các bài viết về yêu Cầu khác như công nghệ, phân xưởng, bán thành phẩm…

Phòn phun sơn đạt yêu cầu đối với:

 • Quá trình công nghệ
 •  Nguyên vật liệu và bán thành phẩm
 •  Phòng phu sơn phân xưởng và các khu vực sơn

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công việc sơn trong xây dựng, sửa chữa nhà cửa, công trình công nghiệp nặng.

Bài viết liên quan: