Tiếng ồn nơi làm ảnh hưởng đến chúng ta

Tiếng ồn nơi làm việc dấu hiệu nhận biết và cách phòng vệ

Bạn làm việc nơi có nhiều tiếng ồn, phải tiếp xúc chúng trong thời gian dài. Cơ thể có cảm giác khó chịu, mệt mỏi thường xuyên, cảm giác tai không còn nhanh nữa. Bạn nên đọc bài viết sau đây, để hiểu thêm nguyên nhân của Tiếng ồn tại nơi làm việc. Tiếng ồn …