tieng-on-gay-anh-huong-den-tai-lam-ton-hai-cac-day-than-kinh

Tác hại tiếng ồn không chỉ cho thính giác – Gây tổn hại cho não

Chúng ta hằng ngày trong công việc, duy chuyển luôn phải tiếp xúc tiếng ồn trong giao thông và sản xuất. Tùy theo mỗi công việc. Mỗi người sẻ hưởng đủ những âm thanh, tiếng ổn khác nhau, với những loại tiếng ồn cường độ mạnh liên tục cực kì nguy hiểm cho sức khỏe. …