rui-ro-trong-qua-trinh-phun-son-tau-bien

Rủi ro trong quá trình phun sơn các nhà máy đóng Tàu

Một số nơi hiện nay quá trình đóng Tàu và sửa chữa, chưa quan trọng đế vấn đề bảo vệ môi trường và người sức khỏe người lao động đặc biệt là công đoạn phun sơn còn khá sơ sài. Vì thế để bảo vệ môi trường và tránh hưởng tác hại của phun sơn nhà …