Một số nơi hiện nay quá trình đóng Tàu và sửa chữa, chưa quan trọng đế vấn đề bảo vệ môi trường và người sức khỏe người lao động đặc biệt là công đoạn phun sơn còn khá sơ sài. Vì thế để bảo vệ môi trường và tránh hưởng tác hại của phun sơn nhà máy đóng tàu xem nhưng nguyên nhân sau

Nguyên nhân gây rủi ro

 • Mối nguy hiểm chủ yếu từ những vụ cháy, nổ từ các loại sơn và chât phủ đễ cháy
 • Phơi nhiễm với các rủi ro hoá chất và các chất độc hại
 • Công việc này thường được tiến hành trong những không gian hạn chế
 • Nếu không được thông gió hợp lý, có thể gây ảnh hưởng sức khỏe người lao động
 • Những người sử dụng lao động phải tiến hành những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ người lao động
 • Ở Đồng Tâm cung cấp Hệ thống Phòng phun sơn
son-tau-bien
Hình ảnh sơn – Tàu Biển

Ảnh hưởng bụi sơn

 • Các hạt sơn bay vào trong không khí qua vòi phun, phát tán các hơi khí nguy hại
 • Trong các quá trình phun sơn, người lao động có rủi ro rất lớn phơi nhiễm
 • Hạt sơn bay vào trong không khí qua vòi phun, làm tăng sự phát tán các hơi khí nguy hại

Khắc phục phun sơn nhà máy đóng tàu

 • Sử dụng các phương pháp an toàn hơn đã được phát triển
 • ví dụ như sử dụng các loại sơn và chất phủ ít bay hơi và ít độc hại hơn, và sử dụng các vòi phun khí lưu lượng thấp
 • Đặc biệt là cần một hệ thống phòng phun sơn
 •  Điều này là đặc biệt cần thiết trong những không gian hạn chế
 • Người sử dụng lao động ngành đóng tàu có trách nhiệm xác định,
 • Dánh giá và bảo vệ người lao động khỏi phơi nhiễm với những rủi ro hô hấp và những rủi ro khác tại nơi làm việc
 • Khi thích hợp, người sử dụng lao động phải đảm bảo có đầy đủ các nhãn dán hoá chất và các bảng dữ liệu an toàn cho người lao động ảnh hưởng
 • Tập huấn họ về các rủi ro và các biện pháp cần thiết để tự bảo vệ chính mình

Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí về phòng phun sơn Đồng Tâm thiết kế

Hotline: +84 28 3773 4328 – 085 366 4826 (Ms.Quân)

Email: [email protected]

Địa chỉ: KP1 – Nguyễn Văn Quỳ – Phường Tân Thuận Đông – Quận 7 – HCM

Bài viết liên quan: