Phòng chống cúm trong môi trường công nghiệp

Phòng chống dịch cúm trong môi trường công nghiệp

Phòng chống dịch cúm giúp hạn chế lây lan bệnh trong các khu công nghiệp và cộng đồng, chúng ta cần chủ động thực hiện, nhận thức và bảo vệ sức khỏe trước những dịch cúm, thông qua các biện pháp sau đây: Cúm mùa là gì? Cúm (mùa) là bệnh nhiễm Virut cấp tính …