Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt thường sinh ra các chất độc hại và thải vào trong phòng. Do đó một yêu cầu phải thực hiện thông gió.

Trong công nghiệp thông gió làm thay đổi không khí trong phòng bị ô nhiễm ra ngoài môi trường bên ngoài.

Định nghĩa có các loại thông gió sau: Kiểu thổi, kiểu hút, kết hợp cả hai. Tùy vào từng trường hợp mà sử dụng một cách phù hợp nhất

Hệ thống thổi gió
Hệ thống thổi gió

Thông gió là gì?

 • Quá trình thông gió là quá trình dịch chuyển không khí từ nơi này sang nơi khác
 • Ngoài ra thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài đã được làm sạch
 • Theo động lực tạo ra thông gió chia làm 2 loại:
  1. Thông gió cưỡng bức: Sử dụng quạt công nghiệp tạo ra cột áp gió
  2. Thông gió tự nhiên : Là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp chênh lệch do nhiệt độ khác nhau là phổ biến nhất.
 • Các hình thức tổ chức
  1. Thông gió tổng thể : Thông gió tổng thể cho toàn bộ phòng hay công trình
  2. Thông gió cục bộ : Thông gió cho một khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay các phòng có sinh các chất độc hại lớn.
Đo tốc độ gió - Cung cấp khí tươi vào phòng
Đo tốc độ gió – Cung cấp khí tươi vào phòng

Lưu lượng thông gió là gì?

 • Lưu lượng gió sử dụng để thông gió được tính phụ thuộc vào mục đích thông gió
 • Mục đích đó có thể là khử các chất độc hại, thải nhiệt thừa, ẩm thừa phát sinh trong phòng, khử bụi…vv.
 • Thành phần lưu lượng gió

Lưu lượng thông gió khử khí độc

  1. Lượng chất độc hại tỏa ra phòng
  2. Nồng độ cho phép của chất độc hại
  3. Nồng độ chất độc hại trong không khí thổi vào

Lưu lượng thông gió khử hơi nước thừa

  • Dung ẩm cực đại cho phép của không khí trong phòng
  • Dung ẩm của không khí thổi vào phòng
  • Lưu lượng thông gió khử bụi
  • Lượng bụi thải ra phòng

Nồng độ bụi cho phép trong không khí

  • Nồng độ bụi trong không khí thổi vào
  • Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa

Lượng nhiệt thừa trong phòng

  • Nhiệt độ không khí trong phòng lấy theo yêu cầu vệ sinh và công nghệ của quá trình sản xuất
  • Tùy thuộc vị trí lắp đặt miệng thổi
Tạo ra lượng gió bên trong phòng có hướng cụ thệ
Tạo ra lượng gió bên trong phòng có hướng cụ thể

Thông gió cưỡng bức

 • Các quạt thông gió sử dụng cho các công trình thường có 2 loại chủ yếu
 1. Thông gió cục bộ

  • Là thông gió cho một khu vực nhỏ hẹp
  • Thông gió thổi cục bộ và thông gió hút cục bộ
  • Trong các công trình dân dụng khi thông gió cục bộ người ta sử dụng các quạt gắn tường, gắn trần và hút trực tiếp không khí từ bên trong phòng thổi ra bên ngoài .
  • Ngoài ra để thông gió người ta có thể thổi không khí bên ngoài vào phòng, tuy nhiên nếu phòng có sinh ra nhiều chất độc hại thì không được làm theo cách này vì như vậy các khí độc có thể tràn ra các phòng xung quanh .
 2. Thông gió tổng thể

  • Thông gió tổng thể là thông gió cho một vùng rộng hoặc một tập hợp gồm nhiều phòng.
  • Để thực hiện được thông gió tổng thể cần thiết phải có hệ thống kênh gió.
  • Quạt thông gió thường đặt trên tường và có lưu lượng lớn.
  • Thông gió tổng thể có thể kết hợp với hệ thống điều hòa trung tâm với chức năng cung cấp khí tươi cho hệ thống.
Thông gió sử dụng Quạt công nghiệp ly tâm
Thông gió sử dụng Quạt công nghiệp ly tâm

Thông gió cục bộ trong công nghiệp

 • Khi cần thông gió cho một khu vực nhỏ ví dụ như khu vực nhiệt độ cao và có nhiều chất độc hại người ta bố trí các miệng thổi gió tại vị trí người đang làm việc
 • Các miệng thổi thường có dạng hoa sen
 • Trong một số trường hợp khác người ta sử dụng thiết bị làm mát kiểu di động
 • Thiết bị này gồm quạt ly tâm và tủ điều khiển, đường ống và các chụp hút có lưới lọc

Các thành phần tạo nên thông gió

Chụp hút

  • Là dạng hút cục bộ đơn giản và phổ biến
  • Thường được sử dụng để hút thải gió nóng , bụi, khí độc có tính chất nhẹ hơn không khí,có dạng chữ nhật

Khoảng cách từ chụp tới chụp hút

  • Nếu chụp hút dạng tròn thì đường kính của miệng chụp xác định như sau D = dH + 0,8 Za trong đó dH là đường kính
  • Góc của chụp ϕ thường được lấy là 60o

Tủ hút

  • Tủ hút dùng để hút thải các loại khí độc bên trong tủ để thải ra ngoài.
  • Khác với chụp hút, tủ hút là nơi người công nhân thực hiện các thao tác công việc.

Phễu hút

  • Phểu hút được sử dụng để thải các loại bụi, hơi độc ở các thiết bị công nghệ như máy móc gia công cơ khí, máy dệt
  • Quạt sử dụng thông gió tổng thể thường là quạt dạng ống hoặc các quạt ly tâm..
  • Để thông gió cho các phòng lớn hoặc nhiều phòng một lúc người ta sử dụng thông gió kiểu tổng thể.

Kết luận

 • Để thực hiện thông gió cho các phòng nhỏ và tiếp xúc với không khí ngoài trời người ta thường lắp đặt các quạt gắn tường
 • Tùy từng trường hợp mà có thể chọn giải pháp hút thải không khí trong phòng hay thổi cấp khí tươi vào phòng
 • Quạt sử dụng thông gió tổng thể thường là quạt dạng ống hoặc các quạt ly tâm,…
 • Để thông gió cho các phòng lớn hoặc nhiều phòng một lúc người ta sử dụng thông gió kiểu tổng thể

 

Bài viết liên quan: