Xử lý bề mặt thép trước khi sơn phủ container

Xử lý bề mặt thép và sơn container vận chuyển

Công-te-nơ vận chuyển là một lựa chọn tuyệt vời để bảo quản, vận chuyển hàng hóa. Được vận chuyển đi nội địa hay giao thương quốc tế, phải phù hợp với  môi trường xung quanh. Để cho ra đời một loại Công-te-nơ cần 2 yếu tố cơ bản đó là thép, nước sơn. Trong bài …