he-hut-bui-son-cong-ty-dong-tam

Xử lý mùi sơn công nghiệp triệt để

Mùi sơn chất không màu khó nhìn thấy bay trong không khí, có mùi khó chịu, cảm giác bức rứt. Đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp, vì thế việc xử lý, ngăn chặn kịp thời khử đi mùi sơn giúp Quý doanh nghiệp ổn định sản xuất. Công ty KTCN Đồng …