he-hut-bui-son-cong-ty-dong-tam

Xử lý mùi sơn công nghiệp triệt để

Mùi sơn chất không màu khó mình thấy bay trong không khí, có mùi khó chịu, cảm giác bức rứt. Đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp, vì thê việc xử lý, ngăn chặn kiệp thời khư đi mùi sơn giúp QUý doanh nghiệp ổn định sản xuất. Công ty KTCN Đồng Tâm …