Xử lý bụi sơn – Ảnh hưởng đến sức khỏe

Bụi sơn bay trong không khí rất nhẹ và nhỏ, khi sơn bay khắp mọi nơi, khó nhìn thấy có mùi khi sơn nhiều, bụi sơn tuy nhỏ như nó vô cùng độc hại nếu tiếp xúc với chúng quá nhiều. Sơn được sử dụng thường xuyên trong gia đình, công nghiệp. Chúng làm sản …