he-thong-phong-phung-son-kho

Xử lý bụi sơn kiểu khô

Công việc xử lý bụi sơn kiểu khô tốt giúp giảm lượng sơn dư sau phun sơn, tạo môi trường làm việc thoáng mát, đảm bảo sức khỏe người lao động. Sản phẩm đẹp hơn, hiện tượng nổi rôm trên bề mặt. Giúp tăng năng suất lao động Đặc điểm: Tách hạt sơn trong dòng …