Virus, vi khuẩn trở nên nguy hiểm nhờ ô nhiễm không khí

Virus, vi khuẩn trở nên nguy hiểm nhờ ô nhiễm không khí

Các chuyên gia cho biết, các tác động xấu của ô nhiễm không khí ở các khu vực đô thị có thể làm tăng tỷ lệ tử vong do coronavirus. dẫn đến việc virus lây nhiễm qua không khí ô nhiễm. Ô nhiễm không khí và virus tác động như thế nào? Khi Covid-19 lan …