he-thong-van-xa-tu-dong-phong-phun-bi-thep

Những lợi ích của thiết bị xả bi tự động vào cối phun bi

Cối phun bi là thiết bị quan trọng nhất của phòng phun bi, đây là trái tim thép của hệ thống.  Các cải tiến ở thiết bị này dù nhỏ hay lớn đều mang đến lợi ích thiết thực đối với toàn bộ phòng phun bi. Một ví dụ tiêu biểu là thiết bị xả …