phòng phun sơn - Các tiêu chuẩn để thay tấm lọc

Khi nào cần thay tấm lọc bụi của phòng sơn

Thay thế tấm lọc, túi lọc phù hợp có rất nhiều mặt tích cực: Tiêu hao điện năng, thiết bị, hoạt động tốt hơn. Các kỹ thuật đánh giá bộ lọc cần đưa ra các tiêu chuẩn phù hợp. Hãy cùng thảo luận bài viết dưới đây. Sử dụng dụng cụ đo vận tốc để …