Giải pháp tiết kiệm năng lượng quạt công nghiệp

5 Giải pháp sử dụng quạt công nghiệp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Sử dụng quạt quá lớn gây tốn thêm năng lượng, tiếng ồn khí cao. Quạt quá cỡ không chỉ có chi phí đầu tư và vận hành đắt hơn mà chúng còn gây ra các trục trặc hệ thống. Quạt quá lớn sẽ không hoạt động ở điểm đạt hiệu suất tối đa. 5 giải …