Quá trình phun chống ăn mòn

Công nghệ chống ăn mòn Nhật Bản có tuổi thọ hơn 100 năm

Chống ăn mòn là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong các dự án có liên quan đến dầu khí, tàu biển, và các công trình hoạt động trong môi trường ăn mòn được qui định trong Theo TC ISO 12944. Giúp ngăn ngừa việc ăn mòn do tác động của môi trường như …