BỤI và những tác hại gây ra của BỤI khi phun bi thép: Bụi không tạo được độ nhám trên bề mặt, làm giảm độ bám dính của