Buồng phun sơn nhanh

Phòng phun sơn nhanh – Ứng dụng, cấu tạo đơn giản

Phòng phun sơn nhanh được gọi cới tên khác là buồng sơn, phòng sơn nhanh. Phòng sơn nhanh tuy nhỏ gon nhưng quy trình vẫn trải qua các bước cơ bản như: phun sơn, hút bụi sơn, sấy … Phòng Sơn Nhanh là gì? Là thiết bị chuyên dùng cho các trường hợp sơn những …