tac-hai-khi-su-dung-dung-moi-tay-son

Phơi nhiễm dung môi công nghiệp – Không phải chuyện đùa

Phần lớn các công ty sơn mà tôi từng gặp tập trung các nỗ lực kiểm soát để bảo vệ nhân viên của họ khỏi các hóa chất độc hại cho hô hấp tại nơi làm việc.  Họ có kế hoạch bảo vệ hệ hô hấp đầy đủ, nhưng kế hoạch về thiết bị bảo …