Nồng độ bụi ô nhiễm trong không khí

Nồng độ bụi mịn trong không khí

Nồng độ bụi mịn trong không khí ngoài trời thường tăng khi không khí bị tù đọng (rất ít gió và không khí ít được hòa trộn). Khi khói bụi không được gió thổi đi, hoặc khi gió đưa không khí ô nhiễm từ nơi khác tới. Khi nồng độ bụi PM2,5 trong không khí …