Bụi dễ cháy dẫn đến những vụ nổ bụi

Bụi dễ cháy dẫn đến những vụ nổ bụi như thế nào?

Bụi rất dễ bị cháy, hay còn gọi là vụ nổ bụi chúng xảy ra từ quá trình sản xuất liên quan đến các nguyên liệu thô dễ cháy. Một số vật liệu bao gồm: Gỗ, kim loại nhẹ, một số loại hóa chất. Sản phẩm nông nghiệp như ngũ cốc. Gia vị và thuốc …