he-bui-go-bam-vao-tu-dien-de-gay-chay

Ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trong chế biến sản xuất gỗ

Trong quá trình chế biến và sản xuất gỗ  các dăm gỗ (hạt gỗ nhỏ, gỗ vụn, mọt gỗ) sẽ được hình thành dẫn đến các trường hợp nguy hại cho bạn. Nguy cơ cháy xưởng: chúng có kích thước rất nhỏ, nhẹ có thể bay trong không khí và lan đi khắp nơi bám …