day-chuyen-san-xuat-tu-dong-trong-cong-nghiep

Vì sao ngành chế tạo của Việt Nam chỉ bằng 7% Nhật Bản, Hàn Quốc

Với Thống kê tính đến năm 2015 việt nam ta chỉ bằng khoản 1/3 năng suất lao động của Indonesia và Philippines, 1/2 của Ấn Độ và người Thái. Đây là một trong những phát hiện chính trong Báo cáo “Năng suất và khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Chế biến …