Quá trình thi công tại công ty sản xuất lò hơi

Nâng cấp phòng phun bi cho công ty sản xuất lò hơi – Giảm số lượng người làm việc

Phòng phun bi hiện có của khách hàng được sử dụng để làm sạch các chi tiết phức tạp hoặc có kích thước lớn mà máy phun bi tự động không thể làm sạch được. Tuy nhiên phòng phun bi đang gặp vấn đề về năng suất do cần 2 người phun bi và 1 …