Thợ sơn cần được bảo vệ trước khi sơn có mùi độc hại

Mùi sơn xịt có độc hại không?

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thấy những nơi phun sơn xịt thẳng ra môi trường và không có thiết bị bảo hộ: như sắt thép, gỗ,… Khi đi ngang có mùi sơn thơm, nếu hít lượng ít, chúng rất nguy hiểm khi tiếp xúc quá nhiều. Vẫn còn một số doanh nghiệp, …