Loại bỏ lớp sơn cũ sơn sản phẩm

Vì sao phải loại bỏ lớp sơn cũ khi sơn cho sản phẩm

Khi làm việc với bất kỳ sản phẩm nào có liên quan đến phun sơn. Một công việc quan trọng là sạch bề mặt: Loại bỏ bụi, bẩn, gỉ sét, đặc biệt các lớp sơn cũ. Vì vậy, để có lớp sơn tốt giúp sản phẩm chất lượng, đẹp hơn, bảo vệ bền mặt tốt …