Máy lọc bụi hạt sử dụng lõi lọc cartridge

Làm sạch bộ thu bụi, lõi lọc – Bằng Xung khí nén thổi ngược hiệu quả, đáng tin cậy

Máy hút bụi với công nghệ làm sạch lõi lọc bằng cách thổi xung ngược gặp một số vấn đề về năng lượng và Khí nén. Đôi khi rác bên trong khoan lọc hoặc lõi lọc bị thủng gay ra dao động áp suất không khí lớn, lưu lượng thoát cao và rò rỉ lớn. …