Làm sạch bề mặt không đạt tiêu chuẩn

Các trường hợp làm sạch bề mặt không đạt tiêu chuẩn

Điều gì xảy ra nếu lớp sơn phủ được áp dụng cho một bề mặt được làm sạch không đúng chuẩn?. Các chất bụi bẩn còn lại trên bề mặt?. Việc làm sạch không đủ để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định?. Dẫn đến chờ sự hư hỏng sớm của lớp phủ trong tương …