Đeo khẩu trang vải có nguy cơ lây nhiễm trong không khí nhiều hơn

ECDC nói gì về khẩu trang vải và khẩu trang y tế | Phòng chống Covid-19

Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết khẩu trang vải không được xem là giúp chống lại virus corona. Và họ không khuyến khích sử dụng khẩu trang vải thay khẩu trang y tế. Bạn có tham khảo các mẫu khẩu trang chất lượng:Tiêu chuẩn khẩu trang N95, …