khau-xu-ly-mui-khi-phun-son-cs-win

Hệ thống xử lý mùi sơn và bụi sơn cho các nhà máy

Các nhà máy có sử dụng phun sơn hoặc sản xuất sơn, quá trình xử lý mùi sơn là công đoạn khá quan trọng, chính vì thế cần thiết phải có một hệ thống xử lý mùi sơn và bụi sơn cho các nhà máy. Bảo vệ sức khỏe người lao động và bảo vệ …