he-thong-loc-bui-cartridge

Hệ thống lọc bụi cartridge – Công nghệ mới hiệu suất lọc bụi cao

Trong công nghiệp hiện nay các thiết bị lọc bụi ngày càng được nâng cấp, nhằm mang lại hiệu quả lọc bụi tốt nhất Khi sủ dụng hệ thống lọc bụi Cartridge sẽ giúp lọc gần 99% lượng bụi, tạo bầu không khí làm việc thoát mát, nâng cao giá trị sản phẩm #1. Hiệu …