Hạt bi thép s330 cung cấp bới Đồng Tâm - Chất lượng Hàn Quốc

Hạt bi thép S330 Hàn Quốc – Cung cấp bởi Đồng Tâm

Vật liệu hạt mài này có hình dạng Tròn khá điều, thường gọi là hạt bi thép có kí hiệu S330, phù hợp sử dụng trong công nghệ làm sạch bề mặt sản phẩm. Ứng dụng hiệu quả và nhiều nhất  trong công nghiệp làm sạch bề mặt, đặt biệt chúng tôi thường cung cấp …