hat-bi-thep-da-canh

Hạt bi thép cạnh làm sạch bề mặt

Hạt thép đa cạnh là loại mài mòn được sản xuất đa năng dùng để loại bỏ lớp phủ dày, rỉ sét nặng và quy mô nhà máy. Hạt kim loại đa cạnh cũng được sản xuất trong quá trinh nguyên tử hóa thép nóng chảy bằng nhiệt và phương pháp cơ khí, trong đó có …