Bụi bám trên Pin năng lượng mặt trời

Bụi làm giảm hiệu suất của pin mặt trời ở khu vực – Jazan

Với nhu cầu gia tăng về tài nguyên năng lượng, giá năng lượng sẽ có khả năng tiếp tục tăng trong thập kỷ tới. Cả việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch dẫn đến sự thay đổi khí hậu mạnh mẽ. Các nhà lãnh đạo thế giới thực sự ý thức được vấn đề lớn …