Đường ống vạn chuyển không khí xử lý bụi sơn

Thiết kế đường ống hệ thống hút bụi

Hệ thống hút bụi có thể hoạt động kém do việc thiết kế máy hút bụi chính và hệ thống đường ống không tốt. Hiện nay, chúng ta thường nhận được một lượng lớn thông tin sai lệch phục vụ cho việc thiết kế đường ống phù hợp cho từng ứng dụng và thiết bị …