Đại dịch ô nhiễm không khí

Đại dịch ô nhiễm không khí – Rút ngắn tuổi thọ con người

Một nghiên cứu mới đang tiết lộ một số sự thật đáng báo động về ô nhiễm không khí. Nghiên cứu cho thấy ô nhiễm không khí đang rút ngắn tuổi thọ của con người nhiều hơn các cuộc chiến tranh, các bệnh như sốt rét, HIV / AIDS và hút thuốc. Đại dịch ô …