Lợi ích khi chuẩn bị bề mặt cho Tàu thép

Lợi ích khi chuẩn bị bề mặt cho vỏ – Tàu Thép

Trong quá trình lưu thông trên sông, biển vỏ tàu thép thường xuyên bị ăn mòn bởi các thành phần. Nếu như không có biện pháp phòng ngừa đúng đắn, làm yếu, phá hủy cấu trúc thân vỏ tàu. Chuẩn bị bề mặt và lớp sơn phủ thích hợp với sự hỗ trợ của các …