cát sắt xử lý bề mặt gỉ sét kim loại

Cát sắt làm sạch rỉ sét | Bụi bề mặt kim loại

Cát sắt làm sạch bề mặt kim loại như gỉ sét, bẩn, cáu bẩn, dầu,… đây là tên gọi khác của cát phun gỉ. Với Cát sắt (Cát kỹ thuật) là một công nghệ mới được ứng làm sạch vào các ngành đặt biệt. Nó được sáng tạo ngoài việc làm sạch tốt còn có …