Bụi công nghiệp và hướng giải quyết

Bụi công nghiệp và hướng giải quyết

Ngành công nghiêp hiện nay đang ngày càng phát triển. Đòi hỏi các vấn đề an toàn lao động – môi trường sản xuất sạch cần được chú trọng nhiều hơn. Bụi công nghiệp là nhân tố ảnh hưởng rất lớn và cần hướng giải quyết triệt để, giúp môi trường lao động sạch hơn. Đảm bảo sức khoẻ cho người lao động và đẩy cao hiệu quả lao động.