Bụi mịn PM2.5 Nồng độ cao ảnh hưởng sức khỏe con người

Bụi mịn PM2.5 – Làm gì để bảo vệ sức khỏe hạn chế tác động ô nhiễm không khí

Bụi mịn PM10, PM2.5 là bụi mịn có kích thước vô cùng nhỏ bé bay lơ lửng trong không khí, có kích thước tính bằng Micron trở xuống (PM10 = 10μm , PM2.5= 2.5μm) nhỏ hơn 30 lần so với sợi tóc. Chúng được hình từ các chất như: Bụi Silic, Cacbon,… và các hợp …