cách bảo dưỡng tàu biển thường xảy ra

3 vấn đề bảo dưỡng tàu biển thường xảy ra

Nước – nó cần thiết cho sự sống, nhưng cũng là một trong những yếu tố hủy diệt nhất hành tinh này. Trên các tàu quân sự, môi trường ăn mòn do nước mặn và sinh vật bám trên thành tàu có thể dẫn đến những tổn hại cấu trúc. Nếu không có sự chuẩn …