ung-moi-anh-huong-den-suc-khoe

Dung môi có thể ảnh hưởng đến não thậm chí ở mức phơi nhiễm thấp

Những ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến phơi nhiễm dung môi do nghề nghiệp đã được ghi nhận. Nhưng dù cho có các cảnh bảo sức khỏe và an toàn tổng hợp, nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng công nhân từ những ngành công nghiệp vẫn đang gặp nguy cơ. Một số các …