Hệ thống tái sử dụng hạt thép

Hiệu quả của hệ thống làm sạch hạt thép được đánh giá bằng độ sạch của hạt thép tái sử dụng sau khi làm sạch bụi và các hạt nhỏ.

Tỷ lệ bụi và các hạt nhỏ này, trực tiếp ảnh hưởng trực lớn đến chi phí sử dụng của hạt thép , cũng như tuổi thọ của bộ lọc máy hút bụi.

Nếu có nhiều hạt bi thép còn sử dụng được, bị hút vào máy hút bụi thì bộ lọc cartridge của máy hút bụi sẽ bị mài mòn nhanh chóng.

Hệ thống làm sạch hạt thép Đồng Tâm, được thiết kế với 6 cấp lọc. Đây là sự kết hợp hoàn hảo của việc tạo thành dòng chảy tầng cho hạt thép và dòng khí cưỡng bức giúp loại bỏ hoàn toàn bụi và hạt thép không sử dụng được ra khỏi hỗn hợp hạt thép tái sử dụng.

Việc điều chỉnh dòng khí rất quan trọng, nếu tốc độ gió quá mạnh sẽ lấy đi hạt thép có thể tái sử dụng. Nếu tốc độ gió quá thấp, bụi sẽ còn lại trong hôn hợp tái sử dụng. ( Như trong hình trên )

Hệ thống làm sạch hạt thép tại Đồng Tâm có tích hợp các bộ tách hạt thép khỏi bụi nhằm tái sử dụng lại lượng hạt thép khi cần thiết.

Giúp bạn tiết kiệm được phần nào chi phí sử dụng hạt thép cho lần phun bi tiếp theo. Và quan trọng nhất, là khi hạt thép đã được lọc sạch bụi thì năng suất phun hạt thép của bạn sau khi tái sử dụng hạt thép vẫn luôn được đảm bảo, đạt hiệu quả cao.

 

Chia sẻ