Hạt bi thép tròn làm sạch bề mặt S280 là loại hạt bi thép được dùng chuyên dụng trong ngành công nghiệp cơ khí: Làm sạch bề mặt