4 hệ thống thu hồi hạt thép hiệu quả cao

Việc sở hữu hệ thống thu hồi hạt thép là điều hoàn toàn cần thiết.

Bởi sau khi phun bi, việc làm sạch bụi, làm sạch vật liệu phun thường tốn nhiều công sức lao động và thời gian. Thu gom, đóng bao và thải bỏ các vật liệu làm sạch đã sử dụng có thể chiếm rất nhiều chi phí của dự án.

Hệ thống thu hồi hạt thép có hai chức năng chính:

– Gom các hạt thép để đưa về điểm tái sử dụng.

– Vận chuyển hạt thép đến bộ phận làm sạch hạt thép.

Đối với những phòng phun bi có công suất cao, sàn thu hồi được sử dụng nhiều nhất có thể. Việc này làm giảm nhân công để làm sạch hạt thép và giảm sự gián đoạn của quá trình phun bi đến tối thiểu.

Chúng tôi giới thiệu bốn loại hệ thống thu hồi hạt thép tiêu chuẩn thích hợp với việc lắp đặt cho toàn bộ hay từng phần của sàn làm việc. 4 loại hệ thống này có thể sử dụng khí nén hoặc cơ khí để dẫn động.

– Hệ thống vít tải

– Hệ thống sàn cào

– Hệ thống cao áp

– Hệ thống chân không

Một số ứng dụng cần hệ thống thu hồi cao áp để lấy hạt thép ra khỏi bồn chứa hoặc container. Nếu bạn cần thu hồi hạt thép trong các trường hợp này, nhớ lên kế hoạch để thêm hệ thống thu hồi cao áp vào sàn thu hồi.

Bài viết liên quan: