Phun bi làm sạch - khi xác định được lỗi bề mặt

Xác định bề mặt lỗi và chuẩn bị bề mặt

Chẳng hạn như các cạnh sắc và mối hàn, là nguyên nhân chính gây ra lỗi sơn. Để tránh tình trạng này, mất năng suất và kết quả kém, điều quan trọng là phải xác định các lỗi xử lý bề mặt trước khi làm sạch. Sau đây là một cách để phát hiện các …